Posts

RELIVING THE MEMORIES..1991 GOLDEN BATCH REUNION... WITH NILAMBARI

Image
HAPPY BIRTHDAY, NILAMBARI VIDEO COURTESY : DR RUPESH THAKUR

TRIBUTE TO DR. PANIGRAHI

Image
  Panigrahi  sir  is   no more... खरं  तर  विश्वास  बसत नाही..  पण खरया  अर्थाने   obgy  तील  एका  यूगाचा  अंत झालाय. सरांची    शिकण्याची   style  म्हणजे   एकमेकाद्वितीय  . obgy  शिकावं  ते सरांकडूनच. Three  stages of  labor   ते   DTA   and    maternal fetal distress  ते  obstetrician s  distress.     And  the  most  famous and  only  one  What  passes through  foramen  magnum  ? केवळ  आपल्या  teaching  style  ने   सरांनी   किती  तरी  जणांना  ही  Speciality  निवडण्यासाठी  प्रोत्साहीत  केले  आणि  Obstetrician  and gynecologist  चे Generation  च्या  generation   सरांनी  तयार केल्या. शतकातून  सरांसारखा  एखादाच   गुरू  जन्माला येतो  आणि  आपण  सर्व  खूप  नशीबवान  की आपल्याला  त्यांच्या  कडून शिकण्याचे भाग्य लाभले. सरांची subject  वर  command  तर होतीच   पण  आपल्या कडील  knowledge   अगदी   मुक्तपणे  आपल्या  शिष्यांना  देण्याची  तयारी  आणि  आवडही  . कूठल्याही  प्रकारचा  भेदभाव  न  करता  अगदी  उस्फूर्तपणे   शिकवणारा  गुरू  म्हणजे  फक्त  सरचं... आजही  सरांनी   dectate  केलेल्या  notes  मी जपून

RELIVING THE MEMORIES ...1991 GOLDEN BATCH REUNION ..WITH DR. SUNIL

Image
HAPPY BIRTHDAY SUNIL VIDEO COURTESY:  DR RUPESH THAKUR  

RELIVING THE MEMORIES ...1991 GOLDEN BATCH REUNION ... WITH ASHISH

Image
  HAPPY BIRTHDAY, ASHISH  VIDEO COURTESY : DR. RUPESH THAKUR

RELIVING THE MEMORIES...1991 GOLDEN BATCH REUNION ...WITH DR. SANDIP

Image
  HAPPY BIRTHDAY SANDIP VIDEO COURTESY: DR RUPESH THAKUR

जीवेत शरद: शतं !!!, Dr. Anjali

Image
  Happy Birthday  Dear Anjali.  MBBS   सूरू  झाल्यावर  माझं पहिल्या  मुलीशी  बोलणं  झालं ते  अंजलीशी..   Q Batch .  मी RN 21 आणि  ती   RN 22. Tall  girl   with   short  hair  ची  तिची  typical  hairstyle .. moped वरून  college ला येणारी   local  girl  Anjali  Deore  .  एकदम  cool and straightforward ..आपल्या मतांवर कायम ठाम असणारी..प्रसंगी  आरे  ला  कारे करणारी..  आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कधीही कूठल्याही प्रकारच्या  Controversy   मध्ये  नसणारी. अंजलीशी  बोलताना  कधी फारस  tension   नसायचं First  year ला  physiology  practical  ला  तिने  बर्याच वेळा मला  मदत  केली..खास  करून  Dr. Mrs . Datey   यांच्या practice  class  च्या वेळी.  ( अंजली च  English  माझ्या  पेक्षा  कितीतरी पटीन  better  होतं. त्यामुळे  मराठी  माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या मला  अंजलीची  कायम  मदत  झाली. ) First year  नंतर   तिच्याशी  फारसा contact  राहिला नाही..क्वचित  कधी तरी  Hi Hello . But  she was / is a  true friend  of mine. माझी बहिण  सूहासिनी  जेव्हा   शिंदे  PHC  ला Internship   करत होती , तेव्हा  अंजली  तेथे